Fundatorzy

Kolejni fundatorzy

Domek Ogrodnika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do…

Read More

Piotr M. Mikosz fundatorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do…

Read More

Pomnik Ingacego Paderewskiego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do…

Read More

Domek Ogrodnika – dar abdykacyjny króla Józefa Hojdy “Brodatego”

Kraków, 1 kwietnia 2014 roku. Uroczystość w Parku Strzeleckim. Rzadko zdarza się , aby ktoś wniósł nieruchomość w akcie darowizny na rzecz jakiejś organizacji. Stało się tak w ostatnim czasie w krakowskim Bractwie Kurkowym. Przekazanie budynku ufundowanego przez Józefa Hojdę, króla kurkowego, który przyjął imię „Brodaty”, odbyło się w miniony czwartek podczas uroczystości w udostępnionym krakowianom Parku Strzeleckim przy ul. Lubicz 16.

Dochody uzyskane z wynajmu tego obiektu (o pow. około 60 mkw.) przeznaczane będą na działalność bractwa. Domek Ogrodnika, którego realizacja kosztowała 573 tysiące złotych, jest darem abdykacyjnym króla Józefa Hojdy, który wcześniej ufundował w Parku Strzeleckim pomnik Ignacego Paderewskiego. Darowiznę upamiętnia spiżowa tablica umieszczona na elewacji budynku, zaprojektował ją prof. Czesław Dźwigaj. Tekst.: Janusz Michalczak