2016 – 2017

Wiwat Król Kurkowy Zbigniew “Binarny” Kwater
Wiwat marszałkowie Jan Grzegorz Pacut i Adam Rajpold

Przydomek nowego króla kurkowego może być symbolem zmian zachodzących w krakowskim Bractwie Kurkowym. Binarnym, zerojedynkowym systemem liczb, posługuje się informatyka, której król Zbigniew Kwater jest przedstawicielem. Intronizacja króla kurkowego odbyła się w sobotę Rynku Głównym. Uroczystość poprzedziła msza św. w Bazylice Mariackiej. Braci kurkowych witali księża infułaci Jerzy Bryła oraz Władysław Gasidło, przeor klasztoru na Skałce ojciec Grzegorz Prus, a także ks. Andrzej Kott, proboszcz parafii w Ruszczy.

Mszy świętej przewodził ks. inf. Władysław Gasidło, a homilię wygłosił ks. inf. Jerzy Bryła. Bracia kurkowi oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji przeszli następnie w barwnym orszaku na estradę w Rynku Głównym. Tutaj Srebrnego Kura, będącego symbolem władzy monarszej w Bractwie Kurkowym, przejął od Jana Dziury-Bartkiewicza, ,,Strzelca”, który panował w roku 2015. Wiadomość o objęciu panowania w Bractwie Kurkowym przez króla kurkowego Zbigniewa Kwatera „Binarnego” ogłosili w Rynku Głównym – wojewoda małopolski Józef Pilch i prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Prezydent Krakowa i wojewoda małopolski wręczyli również uhonorowali również małego króla kurkowego i marszałków. W tym roku królem został Jan Stawski uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego, marszałkami natomiast Wiktoria Chmaj ze Szkoły Podstawowej nr 117 oraz Weronika Laskowska z SP 138. Im. Bractwa Kurkowego.

W intronizacji króla kurkowego Zbigniewa Kwatera uczestniczyli m.in. skarbnik EGS dr Louis Litjens z Holandii, ceremoniarz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Jerzy Wypych i bracia kurkowi z Tarnowa oraz Gorlic. Honorowymi gośćmi intronizacji byli wysocy dowódcy wojskowi – gen. dywizji Cezary Podlasiński, dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponent Lądowego im. gen. broni Władysława Andersam, gen. bryg. Jerzego Gut, dowódca Wojsk Specjalnych i gen. broni Edward Gruszka.

Piękną oprawę uroczystości stanowili w strojach regionalnych członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Łuczanowic, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. Intronizację zwieńczył piknik bracki w parku Strzeleckim. Tekst i zdjęcia: Janusz Michalczak

Król i marszałkowie

Zbigniew Kwater

król

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, współzałożycielem znanej programistą komputerowym. W 2015 r. ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania AGH o specjalności zarządzanie nieruchomościami i zajmuje się nim dziś zawodowo.

Jan Grzegorz Pacut

marszałek

Urodził się w 1961 roku w Lipnicy Murowanej. W Krakowie mieszka od roku 1979. Prowadzi własną działalność gospodarczą, od lat działa w branży deweloperskiej i na rynku nieruchomości oraz w branży turystycznej.

Adam Rajpold

marszałek

Urodził się w 1949 roku w Krakowie, jest właścicielem grupy hoteli „Kazimierz”. Pełni także funkcję prezesa Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Gremium”. W swojej dzielnicy znany jest zwłaszcza wśród dla których od 18 lat organizuje spotkania wigilijne, podczas których najmłodsi otrzymują prezenty.