2023 –

Wiwat Król Kurkowy Reginald “Godziwy” Sas Jaworski
Wiwat marszałkowie Krzysztof Kosek i Tomasz Cichoń

W sobotę 3 czerwca 2023 roku odbyła się intronizacja nowego króla kurkowego. Strzelanie królewskie udało się przeprowadzić 13 maja.

Wygrał Reginald Sas Jaworski, marszałkami zostali Krzysztof Kosek i Tomasz Cichoń. W sobotę 3 czerwca 2023 r. na krakowskim Rynku Głównym na scenie pod Ratuszem Reginald Sas Jaworski przejął symbol panowania w Bractwie Kurkowym – srebrnego kura od swojego poprzednika Jana Grzegorza Pacuta i przyjął przydomek Godziwy.

Król i marszałkowie

Reginald Sas Jaworski

król

Od 25 lat jest członkiem Bractwa Kurkowego w Krakowie, przed 10 laty był marszałkiem. Jest kuzynem śp. Kardynała Mariana Jaworskiego. Pieczętuje się herbem rodowym od 1432 roku. Korzenie jego rodziny są w Stanisławowie, choć on sam urodził się w Białej Podlaskiej.

Z wyróżnieniem ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa (5,54). Jest magistrem inżynierem ekonomii z zakresu zarządzania jakością.

Reginald Sas Jaworski ma wiele odznaczeń w tym Złoty Krzyż Zasługi, Złotą odznakę im. Jana Kilińskiego przyznaną przez Związek Rzemiosła Polskiego, ma medal Za Zasługi dla International Lions Club. Był prezydentem Lions Club Kraków Stare Miasto, Gubernatorem LC Okręgu 121 Polska. Wspomaga rzeczowo i finansowo organizacje charytatywne.

Jest ojcem trójki dzieci

Krzysztof Kosek

marszałek

Urodził się 15 marca 1978 roku w Krakowie. Jest absolwentem Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, w swoim rodzinnym mieście. Zawodowo od przeszło 20 lat działa w branży stolarskiej, gdzie od ponad 9 lat jest dyrektorem spółki Mebloform. Aktywnie udziela się społecznie, będąc między innymi założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach – “Per la MUSICA”, przewodniczącym Rodziny Kolpinga w Stanisławiu Górnym, członkiem Rady Lokalnych Przedsiębiorców przy Burmistrzu Kalwarii Zebrzydowskiej, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA w Kalwarii Zebrzydowskiej, a od 2017 roku również członkiem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie. Prywatnie, pół żartem, pół serio określa się mianem Błogosławionego między Niewiastami, przez obraz swojej rodziny, którą tworzy jego żona i trzy córki.

Tomasz Cichoń

marszałek

Jest mgr inż. Technologii Chemicznej ale zawodowo spełnia się jako przedsiębiorca w branży gastronomicznej. Jest właścicielem m.in. restauracji Pod srebrnym Kurem. Jest trzecim pokoleniem w Bractwie Kurkowym, członkiem jest od roku 2019, ale wcześniej przyglądał się brackim poczynaniom swojego dziadka i ojca. Sam jest ojcem 6 letniego syna, który najpewniej w przyszłości zasili szeregi brackie.